آلات موسیقی | معرفی سازهای موسیقی غربی

سایت ملودایو تلاش میکند به عنوان مرجع کامل آشنایی با آلات موسیقی به معرفی سازهای موسیقی ، آلات موسیقی، سازهای سنتی و سازهای غربی، کاربرد سازها در ژانرهای موسیقی، تاریخچه سازهای موسیقی ، معرفی ساز های غربی بپردازد.