ساز گنگ

ساز گنگ، سازی ايديوفون (خودصدا)/آتوفون با زير و بمي خاص و در دسته‌ی پركاشن (سازهای كوبه‌اي) قرار می‌گیرد. برای آشنایی بیشتر با این ساز بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید و مقالات مربوط به ساز گنگ (Gong) را مطالعه کنید.  

معرفی ساز گنگ (Gong)

گنگ سازی كوبه‌ای فلزی است كه ملودی های آن حال و هوای عجيب و غريبی دارد. گنگ دارای زير و بمی مشخص است و يك دكمه تنظيم در مركز دارند.

ساختار ساز گنگ (Gong)

گنگ يك ديسك دايره‌اي با يك لبه عريض است كه به سمت بالا با زاويه 90 درجه خم شده است. بنابراين اين ساز مي‌تواند به صورت ایستاده نواخته شود. این ساز دو سوراخ در لبه دارد كه از طريق آنها ريسمان چند لایه يا سيم عبور داده مي‌شود.

تكنيک نواختن ساز گنگ (Gong)

گنگ با انواع مختلفي از مالت‌ها نواخته مي‌شود. نوع مالت و اتك روي رنگ صدا تأثير مي‌گذارد. گنگ با دست نوازنده پركاشن دمپ مي‌شود براي اين منظور دست نوازنده در اطراف برجستگي ساز بسته مي‌شود.