ساز تیمپانی

تيمپاني (كلمه ايتاليايي به معناي drums)، يا kettledrums اركسترال، نامي است كه حداقل از قرن هفدهم براي كتل درام‌هاي بزرگ استفاده مي‌شود. استفاده اركسترال دائمي از تيمپاني به نيمه قرن 17ام برمي‌گردد، نمونه‌هاي اوليه در منابع تاریخی قرن هفدهمی قيد شده‌اند. كاربرد اركسترال دائمي تيمپاني به نيمه قرن 17ام بر مي‌گردد. برای آشنایی بیشتر با این ساز بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید و مقالات مربوط به ساز تيمپانی را مطالعه کنید.  

طرز تولید صدا در ساز تیمپانی (Timpani)

صدايی آواز مانند با تركيب يک musical stroke كه روی نقطه ضربی مناسب يک سر درام كوک شده، خيلی بزرگ ايجاد میشود.

ساختار ساز تیمپانی (Timpani)

تاكنون بيشترين نوع تيمپانی بكار برده شده، تيمپانی پدالی است كه در آن برای تنظيم تنش سر درام از يک مكانيسم پدالی استفاده میشود.

معرفی ساز تیمپانی (Timpani) به همراه چند قطعه زیبا

تیمپانی نامی است كه حداقل از قرن هفدهم برای كتل درام‌های بزرگ استفاده میشود. در ابتدا استفاده از این ساز به بيان نشاط يا برای حمايت از سازهای برنجی بود.