ساز ماندولین

ماندولين (mandolin يا mandoline) يك ساز زهي از خانواده لوت است. اين ساز در قرن 18ام در ايتاليا و آلمان از ساز ماندورا (mandora) مربوط به قرن 16ام گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر با این ساز بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید و مقالات مربوط به ساز ماندولين (Mandolin) را مطالعه کنید.  

 

ماندولين (mandolin يا mandoline) يك ساز زهي از خانواده لوت است. اين ساز در قرن 18ام در ايتاليا و آلمان از ساز ماندورا (mandora) مربوط به قرن 16ام گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر با این ساز بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید و مقالات مربوط به ساز ماندولين (Mandolin) را مطالعه کنید.  

معرفی ساز ماندولين (Mandolin)‌؛‌

جنس ساز ماندولين (Mandolin)‌؛

طرز تولید صدا در ساز ماندولين (Mandolin)‌؛

طرز تولید صدا در ساز ماندولين (Mandolin)‌

با وجودی كه ماندولين نوع A  و نوع F از نظر تن (tone) مشابه هستند، مدل‌های نوع F در ميان هنرمندان بلوگراس (bluegrass) و كانتری (country) رايج‌تر است. در این قسمت از مقالات ماندولین، تفاوت‌ها و جزئيات انواع ماندولين‌ها شرح داده میشود.

جنس ساز ماندولين (Mandolin)‌

خيلی وقت پيش از چوب صنوبر در ساخت قسمت‌های بالايي ماندولين كه به‌عنوان صفحات صدا شناخته می‌شوند استفاده می‌شد. چگالی بالاي اين چوب (dense grain) همان پاسخ روشن و ماهرانه در ماندولين‌ها ايجاد می‌کند كه در ساير سازهای زهی همانند گيتارها و ویولن‌ها.

معرفی ساز ماندولین(Mandolin)‌ به همراه چند قطعه زیبا

ماندولین (mandolin) يک ساز زهی از خانواده لوت است. اين ساز در قرن 18ام در ايتاليا و آلمان از ساز ماندورا (مربوط به قرن 16) گرفته شده است.