• loading

    loading

    0:00

انواع ساز اوکارینا ocarina

زری هاشمی

دوشنبه، 6 آبان 1398

انواع مختلف اوكاريناها اشكال مختلف و تعداد مشخصی سوراخ برای نواختن دارند. اولين نوع اوكارينا، ترانسورس (transverse) يا سوئيت پتيتو (sweet potato) شناخته مي‌شوند. اين نوع اوكارينا، رايج‌ترين سبك اوكاريناهاست و يك شكل دايره‌اي دارد كه به صورت افقي با دو دست نگه داشته مي‌شود. اين نوع از اوكاريناها 10 تا 12 سوراخ دارند.

ساز اوکارینا و آويز پرويي (Peruvian Pedant)؛‌

انواع ساز اوکارینا ocarina

اين نوع اوكارينا در فستيوال‌ها و جشن‌ها، آئين‌هاي مذهبي و مراسم‌ها استفاده مي‌شود كه مي‌توانند قطعات هنري پيچيده يا ملايم و يكنواخت یا مدور هستند (حدود 8 تا 9 سوراخ).

ساز اوکارینا و آويز انگليسي (English Pedant)؛‌

انواع ساز اوکارینا ocarina

اين نوع اوكاريناها خيلي كوچك و به راحتي قابل حمل هستند. استفاده از سيستم سوراخ به سبك انگليسي به اين سازهاي كوچك بازه‌اي از گام كروماتيك كامل با حداقلي از سوراخ‌ها (4 تا 6 سوراخ) مي‌دهد.

ساز اوکارینا و سازهای عرضي (Transverse يا Sweet-Potato)؛

اين معروف‌ترين نوع اوكارينا است كه داراي يك دهانه بيرون زده است و به صورت افقي با دو دست نگه داشته مي‌شود (10 تا 12 سوراخ).

ساز اوکارینا و سازهای اين لاين (Inline)؛‌

اين نوع اوكارينا تركيبي از پدانت و ترانسورس است كه عموماً كامپكت بوده و تعداد سوراخهاي آن از تعداد متوسط سوراخهاي ژدانت بيشتر است. اين نوع اوكارينا به نوازنده اجازه مي دهد كه به جاي تركيبها، پيچ را با يك الگوي انگشتي بالا ببرد.

ساز اوکارینا و انواع چند محفظه‌اي يا چند جداره‌ای (Multi-chambered يا اوكاريناي دوگانه يا چندگانه)؛

انواع ساز اوکارینا ocarina

 اين تغيير براي تمام انواع اوكارينا موجود است. يك اوكاريناي ترانسورس دوگانه معمولاً 2 اكتاو به علاوه دو نت را مي   نوازد. آنها مي توانند به صورت هارمونيك يا به صورت جداگانه نواخته شوند. برخي اوكاريناهاي اين لاين دوگانه مي توانند آكوردها را بنوازند.

ساز اوكاريناي كليددار (Keyed Ocarina)؛‌

اين نوع اوكاريناها از اواخر قرن نوزدهم توسط سازندگان مختلف ساخته شده اند. ساخت اين نوع اوكاريناها اكثراً در طبيعت تجربي است. اين نوع اوكاريناها خيلي كوچك و قابل به راحتي قابل حمل هستند. استفاده از سيستم سوراخ به سبك انگليسي به اين سازهاي كوچك بازه‌اي از گام كروماتيك كامل با حداقلي از سوراخ‌ها (4 تا 6 سوراخ) مي‌دهد. اين معروف‌‌ترين نوع اوكارينا است كه داراي يك دهانه بيرون زده است و به صورت افقي با دو دست نگه داشته مي‌شود (10 تا 12 سوراخ).

اين نوع اوكارينا تركيبي از پدانت و ترانسورس است كه عموماً كامپكت بوده و تعداد سوراخ‌هاي آن از تعداد متوسط سوراخ‌هاي ژدانت بيشتر است. اين نوع اوكارينا به نوازنده اجازه مي‌دهد كه به جاي تركيب‌ها، پيچ را با يك الگوي انگشتي بالا ببرد. اين تغيير براي تمام انواع اوكارينا موجود است. يك اوكاريناي ترانسورس دوگانه معمولاً 2 اكتاو به علاوه دو نت را مي‌نوازد. آنها مي توانند به صورت هارمونيك يا به صورت جداگانه نواخته شوند. برخي اوكاريناهاي اين لاين دوگانه مي توانند آكوردها را بنوازند. اين نوع اوكاريناها از اواخر قرن نوزدهم توسط سازندگان مختلف ساخته شده‌اند. ساخت اين نوع اوكاريناها اكثراً در طبيعت به صورت تجربي انجام می‌شود.