ساز کورنت

ساز کورنت در طبقه‌بندی مشخص شده برای سازها در دسته‌ی سازهای بادي، برنجي، ايروفون (هوا صدا) قرار می‌گیرد. ساز ايروفون (هوا صدا) دريچه دار كه با حركت لب‌ها صدا توليد مي‌كند. برای آشنایی بیشتر با این ساز بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید و مقالات مربوط به ساز کورنت را مطالعه کنید.    

معرفی ساز كورنت (Cornet)

ساز کورنت در طبقه‌بندی مشخص شده برای سازها در دسته‌ی سازهای بادی، برنجی، ايروفون (هوا صدا) قرار می‌گیرد. كورنت يكی از سازهای مشابه با ترومپت است.

ساختار ساز کورنت (Cornet)

كورنت كوچك‌ترين ساز در گروه‌هاي (باندهاي) سازهاي برنجي است. فضاي داخلي (bore) لوله اصلي مخروطي شكل است كه به تدريج از لوله دهاني (leadpipe ‌) تا قسمت ناقوس مانند انتهايي (bell) باز شده است. تقريباً تمام كورنت‌ها داراي سه دريچه از نوع پيستوني هستند.

مقايسه ساز كورنت (Cornet) و ساز ترومپت

اگرچه طول لوله اصلي در كورنت و ترومپت يكسان است، نحوه لوله گذاري متفاوت است. لوله ترومپت مستقيم‌تر، با انحناها و لوپ‌هاي كمتر است. اين امر سبب بلندتر شدن ساز از نظر فاصله واقعي بين لب‌هاي نوازنده و باز شدگي قسمت ناقوس‌مانند مي‌شود.