ساز هردی-گردی

هردي-گردي (hurdy-gurdy) يك ساز زهي است كه صدايي با يك هندل يا ميل لنگ (كرانك) ايجاد مي‌كند، يك چرخ رزين شده در مقابل سيم‌ها كشيده مي‌شود. برای آشنایی بیشتر با این ساز بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید و مقالات مربوط به ساز هردی-گردی (Hurdy-Gurdy) را مطالعه کنید.  

معرفی ساز هردی-گردی (Hurdy-Gurdy) همراه یک قطعه زیبا

هردی-گردی يک ساز زهی است كه صدایی با يک هندل يا ميل لنگ (كرانک) ايجاد میكند، يک چرخ رزين شده در مقابل سيم‌ها كشيده میشود.