• loading

    loading

    0:00

آشنایی با ساز بوزوكی (Bouzouki)

زری هاشمی

دوشنبه، 26 آذر 1397

این نوع ساز بوزوكی جعبه صدایی گلابی شكل و صفحه پرده در حدود 60 تا 70 سانتي‌متر طول و پرده‌های فلزی دارد. اين ساز سه دسته دو تايي سيم‌هاي فلزي دارد (هر جفت در اونيسون كوک میشود). كوک پايه آن D-A-Doct است. انواع گوناگونی با كوکهای مختلف وجود دارند كه امروزه مورد استفاده قرار میگيرند.

در زماني در دهه 1960 يك سيم چهارم در شكل بوزوكي وارد شد. با توجه به فواصل كوك D-AF-C جديد مشابه با اولين سازهاي چهارسيمه گيتار سنتي شد. بوزوكي با يك مضراب نواخته مي‌شود (كه پنا يا پيك ناميده مي‌شود) كه در زمان‌هاي قديم از پر پرندگان، يك شاخ يا پوسته يك درخت گيلاس ساخته مي‌شد. بوزوكي يوناني متفاوت از بوزوكي ايرلندي است كه مشابه ماندولين ساخته می‌شود.        

تاريخچه بوزوكي واقعاً با آوازهاي ربتيكا كه برجسته‌ترين موسيقي يوناني است در هم تنيده شده است. فرهنگ آوازهاي ربتيكا در زندان‌هاي شهرهاي بندري در آسياي صغير و جزاير درياي اژه در اولين سال‌هاي قرن بيستم رونق گرفت و پيشرفت كرد و بعدها در بين جنگ‌هاي جهاني اصلي به اوج خودش رسيد.

آشنایی با ساز بوزوكي (Bouzouki)

سال‌هاي اوليه گروه موسيقي شامل خواننده، دو نوازنده بوزوكي كه آكوردهاي ساده در ابتدا مي‌نواختند و البته باغلاما بود كه نسخه كوچكي از بوزوكي است. صدا و ريتم اين ساز كمي متفاوت از بوزوكي است كه بيشتر ريتم آن استاكاتو بود. اگرچه در ابتدا اين ساز همواره همراه با بوزوكي بود.

اين آوازهاي ربتيكا اشعاري درباره ناملایمات زندگی، عشق، پول، مرگ و هرچيزي كه مرتبط با زندگي روزمره بود، داشتند. آكوردهاي آوازها بر اساس محدوده گسترده ريتم‌ها و مدهاي قديمي است و با توجه به بداهه‌نوازي مقدمه آنها با عنوان تاكسيم شناخته مي‌شوند.     

بوزوكي توسط مهاجران آسياي صغير و تركيه در اوايل دهه‌ی 1900 مجدداً معرفي و به يونان آورده شد. در اول قرن بيستم «ربت‌ها» بوزوكي و باغلاما مي‌نواختند و بعدها گيتار را براي آكوردها مورد استفاده قرار دادند. باغلاما نسخه كوچكتري از بوزوكي است.

باغلاماها روي (Re,la,re) دقيقاً همانند بوزوكي ترايكورد (سه سيمه) كوك مي‌شوند. به دليل انوازه كوچك، حمل و جابه‌جايي باغلاما آسان بود. امروزه باغلاماها براي اضافه كردن رنگ و همچنين براي بخشيدن صدايي دقيق، متمايز، ويبراتو به قطعات اضافه مي‌شوند.

 

مقالات مرتبط:

معرفی ساز بوزوكی

تاریخچه ساز بوزوکی

نوازندگان  ساز بوزوکی

انواع ساز بوزوکی