گپ دایو قسمت (58) بررسی موسیقی متن فیلم landscape in the mist

استودیو ملودایو - پنج‌شنبه، 22 آبان 1399

در قسمت 58 پادکست گپ دایو به بررسی موسیقی فیلم "چشم اندازی در مه" فیلم غبطه برانگیز تـئودوروس آنـگلوپولوس‌ که یک تراژدی زیبا است میردازیم، با بیانی چنان ساده‌ و سرشار از زیبایی که دست یافتن به آن جز با تحمل رنج سالیان ممکن نیست.