• loading

    loading

    0:00

مشخصات صدا در ساز پيكولو (Piccolo) یا فلوت اکتاو

زری هاشمی

یک‌شنبه، 12 خرداد 1398

روشن، شفاف، سبك، دلپذير، ظريف، نافذ، سوت زنان، قوي، رسوخ كننده، برنده، تيز و صفير مانند از جمله ویژگی‌های صدا در ساز پیکولو محسوب می‌شوند. پيكولو داراي دو مشخصه متضاد است: در نواختن پيانو صدايي لطيف و شيرين دارد ولي در نواختن فورته قوي و صفير مانند مي‌شود. صدا حجم كمتري دارد و به درخشاني صداي فلوت نيست ولي متراكم‌تر و نافذتر است.

رجيستر پائين در ساز پيكولو (Piccolo) یا فلوت اکتاو؛

همانند فلوت، نت‌هاي پائين (بم) فلوت شامل اورتن‌ها هستند. آنها صدايي گرفته و خيلي تو خالي دارند و گاهي اوقات براي ارائه فضايي ماوراء طبيعي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در فلوت كه آنها در رجيستر ميانه هستند اين نت‌ها صدايي غني‌تر و قدرتمندتر توليد مي‌كنند.

 رجيستر ميانه در ساز پيكولو (Piccolo) یا فلوت اکتاو؛

نت‌هاي رجيستر ميانه و بالا هستند كه در اغلب موارد مورد استفاده قرار مي‌گيرند. به جز بالاترين نت‌ها. با توجه به اينكه چطور و كجا ساز مورد استفاده قرار مي‌گيرد، افكت‌هاي ظريف و خوش‌تركيب و موزون قابل دستيابي هستند، به عنوان مثال تقليد از آواز پرندگان يا ساير صداهاي طبيعت. افكت‌هاي ترس‌آور و وهم‌آور، به‌ويژه در هنگام نواختن فورته و فورته سيمو همانند كر سكاها در آثار كريستوف ويليبالد گلاك.

رجيستر بالا در ساز پيكولو (Piccolo) یا فلوت اکتاو؛

نت‌هاي بالاي پيكولو ادامه رجيستر بالاي فلوت هستند، در هنگام نواختن فورته آنها صدايي نافذ توليد مي‌كنند و حتي در پاساژهاي توتي نيز آشكار هستند. نت‌هاي بالا صدايي تيز و صفيرمانند توليد مي‌كنند.

تركيبات صدايي در ساز پيكولو (Piccolo) یا فلوت اکتاو؛

از دوره كلاسيك پيكولو براي ارائه تم‌هاي معين و اساساً ارائه صداهاي طبيعت (پرندگان، طوفان‌ها، آذرخش) مورد استفاده قرار مي‌گرفتند. رنگ صداي تيز و صفيرمانند و نافذ در اغلب موارد براي خلق افكت‌هاي ويژه‌اي استفاده شده‌اند. اركستر رمانتيك از اين ساز براي روشنايي بخشيدن به صدا و بسط دادن محدوده صدايي آن به طرف بالا استفاده مي‌كند. پيكولو وظايف مهمي براي اجراي پاساژهاي توتي دارد، بويژه در پاساژهايي كه اين ساز به خطوط ملودي (تكنوا) كه متشكل از اكتاوهاي دوبل متعدد است يك حاشيه نافذ همانند بالاترين اكتاوها مي‌دهد. پاساژهاي تكنوازي نادر هستند.  

ساز پيكولو (Piccolo) یا فلوت اکتاو همراه سازهاي بادي چوبي؛

مشخصات صدا در ساز پيكولو (Piccolo) یا فلوت اکتاو؛

ساز پیکولو صدايي كاملاً يكنواخت همراه با سازهای بادی چوبی همچون فلوت دارد. پيكولو صداي فلوت را با نواختن بالاي آن تقويت مي‌كند. اين ساز همچنين مي‌تواند بالاترين نت‌هاي فلوت را تقويت كند، هنگاميكه دو عدد از اين نت ها در اونيسون نواخته مي‌شوند. پيكولو مي‌تواند همچنين به طور موثر صدای سازهاي بادي چوبي را دو برابر كند (ابوا، كلارينت) يك اكتاو جدا از هم را خلق می‌کنند. بنابراین تركيب حاصل به رجيسترهاي بالا در اركستر شدت مي‌بخشد.

ساز پيكولو (Piccolo) یا فلوت اکتاو همراه پركاشن؛‌

ساز پيكولو (Piccolo) یا فلوت اکتاو همراه باس درام/اسنير درام؛

در این حالت، ساز پیکولو در کنار سازهای دیگر يك حال و هواي نظامي ايجاد مي‌كند و به همین دلیل نیز براي رژه‌ها و حركات دسته جمعي در اپرا و كارهاي اركسترال موسيقي صحنه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.