ساز پیکولو

پيكولو يا فلوت اكتاو يكی از اعضای خانواده فلوت‌های عرضی است. برای آشنایی بیشتر با این ساز بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید و مقالات مربوط به ساز پيكولو (Piccolo) یا فلوت اکتاو را مطالعه کنید.

نت‌نویسی در ساز پیكولو (Piccolo) یا فلوت اکتاو

پيكولو يک ساز انتقالی است. نت‌نويسی در كليد تربل نوشته میشود. پيكولو در C (هارمونيك پايه C5) صدايی بالاتر از نت نوشته شده ايجاد میكند.

مشخصات صدا در ساز پيكولو (Piccolo) یا فلوت اکتاو

روشن، شفاف، سبك، دلپذير، ظريف، نافذ، سوت زنان، قوي، رسوخ كننده، برنده، تيز و صفير مانند از جمله ویژگی‌های صدا در ساز پیکولو محسوب می‌شوند.

ساختار ساز پيكولو (Piccolo) یا فلوت اکتاو

از نظر اندازه پيكولو نصف اندازه كنسرت فلوت را دارد. اگرچه فلوت متشكل از سه قسمت است، لوله پيكولو داراي دو قسمت است.

معرفی ساز پیکولو (Piccolo) یا فلوت اکتاو همراه با چند قطعه

پیکولو يا فلوت اكتاو يكی از اعضای خانواده فلوت‌های عرضی است. اين ساز يكی از سازهای بادی با بالاترين زير و بمی در اركستر است.