موسیقی چه تأثیری در رشد گیاهان دارد؟

ریحانه عرفانی - چهارشنبه، 27 دی 1396

نقش موسیقی در رشد گیاهان؛‌

آیا گیاهان احساسات دارند؟ آیا گیاهان می‌شنوند؟ تحقیقات ثابت کرده‌اند که موسیقی می‌تواند در روند رشد گیاهان تأثیرگذار باشد! آزمایشات نشان داده که گیاهانی که با شرایط یکسان نگهداری و آبیاری شده‌اند، وقتی برای یکی از آنان موسیقی پخش شده رشد سریع‌تری داشته و از مورد دیگری که در شرایط عادی رشد یافته طراوت و شادابی بیشتری داشته‌اند. موسیقی در صورت درست انتخاب شدن می‌تواند تأثیر قابل توجهی روی سرعت رشد گیاهان داشته باشد.

نقش موسیقی در رشد گیاهان

ژانرهای موسیقی و رشد گیاهان؛ 

نکته جالب‌تر این موضوع اینجاست که لزوماً هر نوع موسیقی در روند رشد گیاه ها تأثیر مثبت ایفا نمی‌کند و برخی از ژانرهای موسیقیایی این تأثیر را دارند، در برخی از موارد حتی انتخاب موسیقی نامناسب برای گیهان می‌تواند تأثیر مخربی بر رشد گیاه بگذارد. در آزمایش دیگری که گیاه شناسان انجام داده بودند، به این نتیجه رسیدند که موسیقی کلاسیک بر رشد گیاه تأثیر چشم‌گیری می‌گذارد. موسیقی جاز هم می‌تواند تأثیر به سزایی در سرعت رشد گیاهان داشته باشد. اما موسیقی راک تأثیر مخربی بر رشد گیاه از خود نشان داده و در برخی موارد حتی به خشک شدن گیاه منجر شده است. برای نمونه در یکی از آزمایش‌ها از دو گیاهی که با شرایط هم‌سان مورد این آزمایش قرار گرفته بودند، گیاهی که با موسیقی راک رشد یافته بود خشک شد در حالی که گلدان دیگر با وضعیت مشابه با موسیقی‌های جاز یا کلاسیک گل داده بودند!

موسیقی و گیاهان

هرچند از تأثیر موسیقی بر روی مغز انسان و حتی شیوه موسیقی‌درمانی برایتان گفتیم، اما بدون شک تأثیر این موسیقی‌ها روی گیاه بر روی ناخودآگاه انسان هم تأثیرگذار هست و قطعاً رشد و تکامل انسان را نیز دستخوش تغییر می‌کند.