هر گوشه‌ای از دنیای موسیقی را کنکاش کنید

لطفاً زمینه دلخواهتان را انتخاب کنید تا واقعیت‌های هیجان‌انگیز را درباره سبک‌ها و سازهای موسیقی بخوانید.

هر گوشه‌ای از دنیای موسیقی را کنکاش کنید

لطفاً زمینه دلخواهتان را انتخاب کنید تا واقعیت‌های هیجان‌انگیز را درباره سبک‌ها و سازهای موسیقی بخوانید.

مقالات منتخب تحریریه

معرفی ساز بگ پایپ يا نی اسكاتلندی (Bagpipe) ؛

معرفی ساز بگ پایپ يا نی اسكاتلندی (Bagpipe) ؛

معرفی ساز بالالايكا (Balalaika) ؛‌

معرفی ساز بالالايكا (Balalaika) ؛‌

نحوه كوک كردن انواع ساز بالالايكا Balalaika ؛

نحوه كوک كردن انواع ساز بالالايكا Balalaika ؛

معرفی ساز آکاردئون ؛

معرفی ساز آکاردئون ؛

ساختار ساز آکاردئون ؛

ساختار ساز آکاردئون ؛

توسعه و رشد ساز آکاردئون ؛‌

توسعه و رشد ساز آکاردئون ؛‌

معرفی ساز آکاردئون پیانو؛

معرفی ساز آکاردئون پیانو؛

طرز تولید صدا در ساز آکاردئون؛‌

طرز تولید صدا در ساز آکاردئون؛‌

انواع ساز آکاردئون ؛‌

انواع ساز آکاردئون ؛‌

معرفی ساز گيتار آكوستيک (Acoustic Guitar)؛

معرفی ساز گيتار آكوستيک (Acoustic Guitar)؛

پربازدیدترین مقالات

معرفی سبک (ژانر) موسیقی كلاسيك (Classic)؛

معرفی سبک (ژانر) موسیقی كلاسيك (Classic)؛

معرفی سبک (ژانر) موسیقی جز یا جاز (Jazz) ؛‌

معرفی سبک (ژانر) موسیقی جز یا جاز (Jazz) ؛‌

ساختار ساز گیتار اکوستیک؛

ساختار ساز گیتار اکوستیک؛

معرفی ساز گيتار آكوستيک (Acoustic Guitar)؛

معرفی ساز گيتار آكوستيک (Acoustic Guitar)؛

معرفی ساز آکاردئون پیانو؛

معرفی ساز آکاردئون پیانو؛

ساختار ساز آکاردئون ؛

ساختار ساز آکاردئون ؛

معرفی ساز آکاردئون ؛

معرفی ساز آکاردئون ؛

طرز تولید صدا برای گیتار اکوستیک (Acoustic Guitar)؛

طرز تولید صدا برای گیتار اکوستیک (Acoustic Guitar)؛

توسعه و رشد ساز آکاردئون ؛‌

توسعه و رشد ساز آکاردئون ؛‌

طرز تولید صدا در ساز آکاردئون؛‌

طرز تولید صدا در ساز آکاردئون؛‌