هر گوشه‌ای از دنیای موسیقی را کنکاش کنید

لطفاً زمینه دلخواهتان را انتخاب کنید تا واقعیت‌های هیجان‌انگیز را درباره سبک‌ها و سازهای موسیقی بخوانید.

هر گوشه‌ای از دنیای موسیقی را کنکاش کنید

لطفاً زمینه دلخواهتان را انتخاب کنید تا واقعیت‌های هیجان‌انگیز را درباره سبک‌ها و سازهای موسیقی بخوانید.

مقالات منتخب تحریریه

معرفی ساز بگ پایپ يا نی اسكاتلندی؛

معرفی ساز بگ پایپ يا نی اسكاتلندی؛

معرفی ساز بالالایکا (Balalaika) ؛‌

معرفی ساز بالالایکا (Balalaika) ؛‌

نحوه كوک كردن انواع ساز بالالايكا Balalaika ؛

نحوه كوک كردن انواع ساز بالالايكا Balalaika ؛

توسعه و رشد ساز آکاردئون ؛‌

توسعه و رشد ساز آکاردئون ؛‌

معرفی ساز آکاردئون

معرفی ساز آکاردئون

ساختار ساز آکاردئون

ساختار ساز آکاردئون

معرفی ساز آکاردئون پیانو؛

معرفی ساز آکاردئون پیانو؛

طرز تولید صدا در ساز آکاردئون؛‌

طرز تولید صدا در ساز آکاردئون؛‌

انواع ساز آکاردئون ؛‌

انواع ساز آکاردئون ؛‌

معرفی ساز گيتار آكوستيک (Acoustic Guitar)

معرفی ساز گيتار آكوستيک (Acoustic Guitar)

پربازدیدترین مقالات

معرفی سبک موسیقی کلاسیک (Classic)

معرفی سبک موسیقی کلاسیک (Classic)

معرفی سبک موسیقی جز یا جاز (Jazz)

معرفی سبک موسیقی جز یا جاز (Jazz)

ساختار ساز گیتار اکوستیک

ساختار ساز گیتار اکوستیک

معرفی ساز آکاردئون

معرفی ساز آکاردئون

ساختار ساز آکاردئون

ساختار ساز آکاردئون

معرفی ساز گيتار آكوستيک (Acoustic Guitar)

معرفی ساز گيتار آكوستيک (Acoustic Guitar)

معرفی ساز آکاردئون پیانو؛

معرفی ساز آکاردئون پیانو؛

طرز تولید صدا برای گیتار اکوستیک (Acoustic Guitar)؛

طرز تولید صدا برای گیتار اکوستیک (Acoustic Guitar)؛

توسعه و رشد ساز آکاردئون ؛‌

توسعه و رشد ساز آکاردئون ؛‌

طرز تولید صدا در ساز آکاردئون؛‌

طرز تولید صدا در ساز آکاردئون؛‌